Заявление по форме no 1-пдв

Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость (форма №1-ПДВ)

Новости по теме

Новый бланк Информации о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, уже можно загрузить из базы бланков «Дебета-Кредита»

Налоговики отметили, когда при продаже недвижимости следует подавать декларацию о доходах, а когда нет

Сервис позволяет получить частично заполненную декларацию на основании учетных данных плательщика, сведений о начисленных доходах и сведений по объектам имущества

Плательщикам налога на прибыль за базовый отчетный (налоговый) период — 2018 год рекомендуется подавать декларацию по обновленной форме. Хотя по правилам НКУ впервые по обновленной форме нужно отчитываться только за 1 квартал 2019 года

Если получена квитанция №2 о неприятии отчетности по причине «Блок данных. Неверная подпись — сертификат отсутствует в базе сертификатов (ЕГРПОУ: «XXXXXXXX» », следует отправить Заявку о регистрации ЭЦП (идентификатор S1391101) на приемном шлюзе ГСС

Посредники по трудоустройству обязаны не позднее 15 января подать в Центр занятости информацию о количестве трудоустроенных граждан

Минсоцполитики утвердило новую форму Информации, которая будет подаваться относительно трудоустройства граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству

Консультации по теме

Виробничe підприємство (загальна система оподаткування, платник ПДВ) потрeбує призупинeння діяльності зі звільнeнням всього пeрсоналу, в тому числі директора, на період 6-12 місяців. Можливості сплачувати заробітну плату нeмає. Як бути зі звітністю та податками?

Які річні звіти потрібно здавати неприбутковим релігійним організаціям та у які терміни?

Чи повинно підприємство у 2019 р. переходити на МСФЗ, якщо має дозвіл на спеціальне водокористування (забезпечення господарсько-побутових і виробничих потреб)? Чи дане використання води із свердловини глибиною в 15 м та шахтний колодязь глибиною 13,9 м є здійсненням діяльності з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення?

Підприємство уклало договір з польською фірмою про послуги з надання персоналу. Працівники періодично їздять за кордон виконувати роботи в рамках договору, а підприємство виплачує їм зарплату та компенсує витрати на відрядження. Після камеральної перевірки отримано акт податкової інспекції, у якому визначено порушення, а саме неподання звіту про пільги. Чи повинно підприємство подавати звіт про пільги?

Працівник був у відрядженні по Україні з 10 до 13 жовтня 2018 р. (видано аванс). 16 жовтня працівник направляється в інше відрядження разом з директором. 12 жовтня директор отримав валюту у банку на це відрядження. Як і коли слід звітувати за відрядження в Україні? Як оформити передачу валюти на закордонне відрядження?

Підприємство в 2011 році отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобуток вугілля марки антрацит). Втім фактично воно не видобуває вугілля у зв’язку із тим, що шахти знаходяться в зоні АТО, дія дозволу призупинена. Чи зобов’язане таке підприємство подавати фінзвітність, використовуючи МСФЗ?

Підприємство (платник ЄП за ставкою 5%) отримало попередню оплату в ІІ квартал 2017 р. Акт виконаних робіт підписано в І кварталі 2018 р. Дохід для цілей ЄП врахований на дату оплати (ІІ квартал 2017 р.). Коли в бухобліку слід робити запис Дт 6811 Кт 361 та Дт 361 Кт 7032? Чи є критичними розбіжності декларації з ЄП за 2017 р. зі звітом про фінрезультат?

Форма 1 ПДВ: зразок заповнення та нюанси реєстрації

Статті за темою

Наше підприємство не є платником податку на додану вартість. У майбутньому плануємо здавати приміщення в оренду. Коли підприємство може подавати заяву на реєстрацію ПДВ?

Зміст статті:

Згідно з чинним законодавством платником ПДВ може стати будь-яка особа, яка вже здійснює господарську діяльність чи тільки планує її здійснювати (пп. 1 п. 180.1 Податкового кодексу України; ПК). При цьому реєстрація суб’єктів господарювання як платників ПДВ здійснюється у порядку, визначеному пунктом 183.1 ПК та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну 14.11.2014 № 1130 (далі — Положення № 1130).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Підстави для реєстрації

Для реєстрації платником ПДВ особа передусім повинна перебувати на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку (абз. 2 п. 3.2 розділу ІII Порядку № 1130).

Законодавством передбачена добровільна та обов’язкова реєстрація платником ПДВ.

Причому обов’язковій реєстрації як платник ПДВ особа підлягає у випадках, передбачених статтею 181 ПК. Зокрема, відповідно до пункту 181.1 ПК обов’язок щодо реєстрації платником ПДВ виникає у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, зокремаз використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Увага: вимога щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на юросіб, які є платниками єдиного податку третьої групи. Проте, у разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну підприємство все-таки має відслідкувати обсяги постачання, щоб не пропустити момент обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

Законодавство вже не містить обов’язкових вимог щодо обсягів оподатковуваних операцій, які свого часу часто унеможливлювали добровільну реєстрацію особи платником ПДВ. Тепер головне, щоб доброволець відповідав вимогам пункту 181.1 ПК.

Тож, якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 ПК не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що немає обсягів оподатковуваних операцій або вони менші граничної суми, зазначеної вище, але вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація є цілком можливою (п. 182.1 ПК).

Заповнюйте правильно — не наражайтеся на штрафи

Строки та умови подання реєстраційної заяви

У будь-якому разі для реєстрації платником ПДВ відповідна юрособа має подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 1130):

  • не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 ПК, — при обов’язковій реєстрації особи платником податку;
  • не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником податку та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних — при добровільній реєстрації;
  • не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, — у разі зміни ставки єдиного податку (з 5% на 3%).

Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Увага: у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ відповідна особа може навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних. Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації в особи виникнуть обставини або операції, у зв’язку з якими реєстрація платником ПДВ є обов’язковою, така особа зобов’язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, установлені для обов’язкової реєстрації. І тоді реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку.

Заяву про реєстрацію особи як платника ПДВ подає безпосередньо керівник або представник юридичної особи — платника (з документальним підтвердженням особи та повноважень). Утім, платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву і в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.

Усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню. Вона обов’язково має бути підписана заявником із зазначенням дати.

Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Крім того, при реєстрації підприємства платником ПДВ обов’язково перевіряють його реєстраційні дані з Єдиного банку даних про платників податку — юридичних осіб.

Разом з тим заявник має бути готовим на вимогу контролюючого органу подати документи, які підтверджують відповідність юрособи вимогам щодо особи платника ПДВ і дотримання порядку подачі заяви, а також критеріям обов’язкової чи добровільної реєстрації (п. 3.8 розд. III Положення № 1130).

Увага: особа, яка подала реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ в електронній формі, у разі необхідності, подає підтверджуючі документи на паперових носіях до загального відділу контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Читайте так же:  Кабалкина а договор дарения

Такими підтвердними документами можуть бути будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо).

Заявление по форме no 1-пдв

На прошлой неделе я писал в Фесбуке о том, что решил поставить эксперимент по поводу регистрации плательщиком НДС.
Зарегистрирует Киевская ОГНИ г. Харькова предприятие плательщиком НДС или нет.

Я сейчас довольно часто пишу в Фесбуке, а не в ЖЖ (особенно если пост короткий), так что если не хотите пропустить что-то интересное, рекомендую добавить меня в друзья и там тоже https://www.facebook.com/zarajsky

Но вернемся к вопросу регистрации плательщиком НДС.
Как вы наверное догадываетесь Киевская ОГНИ в регистрации отказала :))) однако на этот раз у меня претензий к ним нет!.

Причина отказа связана с косяками, допущенными самим плательщиком (точнее юристом к которому они обратились до того как прийти ко мне), при первой подаче заявления «1-ПДВ», и неурегулированностью вопроса заполнения раздела 6 заявления 1-ПДВ.

И вот об этом я хочу рассказать подробнее, что бы вам было понятно чего следует избегать.

Сразу хочу сказать, что я категорически не согласен с тем как налоговая трактует некоторые положения Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) в части регистрации предприятий плательщиками НДС.

Так, согласно п. 182.1. ст. 183 НКУ «Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою» Согласно положений п. 183.3. ст. 184 НКУ «У разі добровільної реєстрації особи як платника податку… реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 цієї статті не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних» При этом, п. 183.5. ст.183 НКУ достаточно четко говорит о томм что «Особи, зазначені у пункті 183.3 цієї статті, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних» Таким образом, в НКУ достаточно конкретно дается понять о том что желаемая конкретная дата регистрации может как указывается так и не указываться.
Фраза «может указать» говорит о том, что это право плательщика, которое он может реализовать при наличии такого желания, а никак не его обязанность.

С такой трактовкой этого вопроса корреспондируют положения п. 183.9. ст. 183 НКУ в котором опять таки весьма конкретно указано с какой даты необходимо регистрировать предприятие плательщиком НДС если при добровольной регистрации такая дата в заявлении 1-ПДВ не указана «У разі відсутності підстав для відмови. контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів. внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку: … з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, ЯКЩО БАЖАНИЙ (запланований) ДЕНЬ РЕЄСТРАЦІЇ У ЗАЯВІ НЕ ЗАЗНАЧЕНО» Как видите, НКУ достаточно четко говорит о том, что если плательщик не указал конкретную дату регистрации плательщиком НДС, то регистрировать его надо с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Условно говоря, если заявление 1-ПДВ подано плательщиком до 12 августа (не позже 11 августа), то при условии, что желаемая дата регистрации не указана, зарегистрировать плательщиком НДС его должны с 1 сентября!

Однако, при этом в самой форма заявления 1-ПДВ указано только два варианта заполнения раздела 6 этого заявления «вказати дату або зазначити «протягом 3 робочих днів»».

На мой личный взгляд этого говорит о том что если плательщик не хочет указывать конкретную дату регистрации он должен написать в этом разделе «протягом 3 робочих днів».
И в таком случае, налоговый орган, в течении 3 рабочих дней, обязан будет зарегистрировать его плательщиком НДС, с первого числа месяца, которое наступит по прошествии 20 дней с дня подачи.

Привожу примеры.
1. Заявление 1-ПДВ подано 3 августа.
Таким образом, последний 20 день это 23 августа, а ближайшее 1 число следующего месяца — 1 сентября.
В таком случае, именно с 1 сентября заявитель и должен быть зарегистрирован плательщиком НДС.

2. Заявление 1-ПДВ подано 25 августа.
Таким образом, последний 20 день это 14 сентября, а ближайшее 1 число следующего месяца — 1 октября.
И в таком случае, именно с 1 октября заявитель должен быть зарегистрирован плательщиком НДС.

Собственно говоря, на мой взгляд, фраза «протягом 3 робочих днів», указанная в разделе 6 заявления 1-ПДВ, означает, что плательщик просит налоговый орган, в течении 3 рабочих дней, принять решение о регистрации его плательщиком НДС с ближайшего 1 числа месяца который наступит после истечении 20 дней, после подачи заявления.
Тоесть, указывая «протягом 3 робочих днів» плательщик как бы говорит, мне все равно с какой даты быть плательщиком НДС, пожалуйста в течении 3 рабочих дней зарегистрируйте меня с ближайшей возможной, меня это устроит.

Однако, в большинстве случаев, налоговые органы, в данном случае Киевская ОГНИ, придерживается позиции, что в случае добровольной регистрации плательщиком НДС, в разделе 6 заявления 1-ПДВ, нужно обязательно указывать дату регистрации.
В противном случае, на их взгляд, если в заявлении указано «протягом 3 робочих днів» они, якобы, должны внести заявителя в реестр плательщиков НДС именно в эти 3 дня.

По их мнению, если заявление подано к примеру 8 августа и в нем указано «протягом 3 робочих днів» то они должны зарегистрировать его плательщиком НДС с 11 августа что противоречит НКУ.
А значит на их взгляд, указывать «протягом 3 робочих днів» в заявлении 1-ПДВ должны только те плательщики у кого доход превысил 1 млн.грн. и кто в связи с этим подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС.
Если же предприятие регистрируется добровольно то в разделе 6 обязательно нужно указывать дату с которой оно хочет быть плательщиком НДС.

Таким образом, мы по сути имеем неоднозначное толкование прав и обязанностей как плательщика так и налогового органа.
А раз так, то должны применяться нормы п.56.21. ст.56 согласно которому «У разі коли норма цього Кодексу . суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків» Однако, все налоговый инспекции города Харькова придерживаются позиции что если, при добровольной регистрации, в заявлении 1-ПДВ не указана конкретная дата регистрации в регистрации нужно отказать!
Я не знаю что лежит в основе такой убежденности, массовое заблуждение или негласная (и возможно устаревшая и утратившая актуальность) позиция ГФС Украины, но подобный факт имеет место.

Повторюсь, так как вышеописанной позиции придерживается не только Киевская ОГНИ, а все без исключения налоговые органы г. Харькова (по крайней мере за последние 2 года я исключений не встречал), именно к Киевской ОГНИ у меня, в этой ситуации, никаких претензий нет!

Собственно зная о позиции налоговиков в этом вопросе, лично я, заполняя раздел 6 заявления 1-ПДВ, ВСЕГДА указываю конкретную дату регистрации плательщиком НДС.

Но в данном конкретном случае, человек заполнявший для плательщика заявление 1-ПДВ о такой позиции налоговиков не знал («дорогие плательщики, обращайте только к квалифицированным специалистам!» :))) это была минутка саморекламы ага) и указал в заявлении «протягом 3 робочих днів».
Налоговая, следуя своей общепринятой позиции и руководствуясь п. 183.8. ст. 183 НКУ («. якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 — 183.7 цієї статті») в регистрации плательщиком НДС этому предприятию отказала.
Ну а поскольку это был именно отказ, а не предложение подать новое заявление, это закрыло для предприятия возможность подать повторно новое заявление (согласно п. 3.9. Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость) и претендовать на регистрацию плательщиком НДС с 1 сентября.

В этой ситуации безусловно можно дискутировать насколько правомерным был сам отказ.
На мой, абсолютно личный взгляд, он был безосновательным (почему так я описал выше), но учитывая, что как я уже сказал, такой позиции придерживаются все налоговые органы, у меня, в этой ситуации, нет абсолютно никаких оснований обвинять сотрудников Киевской ОГНИ в каком либо произволе, или умышленных неправомерных действиях по отношению к этому предприятию.

Однако, для того что бы окончательно расставить точки над «і» я направил в ГФС Украины заявление с просьбой высказать четкую позицию по этому вопросу.

Читайте так же:  Наследство умершего не оформившего свою долю наследства

[ Нажмите, чтобы прочитать письмо дальше. ]

Очень надеюсь на то, что ГФС ее действительно сформирует, и ответит на поставленные вопросы, а не отделается как обычно формальной отпиской и бессмысленным цитированием НКУ.

Ну и хочу сразу отметить, что даже если позиция ГФС будет не в пользу налоговиков, я не склонен в данном конкретном случае, предпринимать какие либо шаги направленные на «наказание «виновных»».
Так как, расцениваю данный случай скорее как «добросовестное заблуждение», а не как злой умысел (я конечно очень злой :)))) но справедливый).

У вас безусловно может возникнуть вопрос, если я такой умный, зачем вообще взялся за это дело, да еще и пост в ФБ написал.
Причин этого несколько:
1) «Специалист», к которому изначально обратилось предприятие и который готовил и подавал первое заявление, подал его в одном экземпляре в регистрационку при регистрации ООО и не потрудился оставить предприятию его копию. В силу этого я просто не знал правильно оно заполнено или нет.
2) На момент обращения ко мне плательщик, по какой-то причине, не получил ответ о результатах рассмотрения его первого заявления. Я допускаю что это связано с тем что оно было подано в элеронной форме а электронный адрес в регистрационных данных указан не был («Якщо реєстраційна заява подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в реєстрації. викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява»).
3) Я не мог даже предположить, что человек, который систематически занимается регистрацией предприятий и является собственником фирмы обеспечивающей ведение бухгалтерского учета, не знает этой милой налоговой позиции в отношении необходимости указывать конкретную дату в заявлении 1-ПДВ.
4) Лично я хоть и не согласен с позицией налоговой в этом вопросе но всегда указываю конкретную дату т.к. это проще и болезненнее для клиента чем «закусывать удила», «зарубаться» и идти потом суд добиваясь нужной даты регистрации.

В силу этого я изначально предполагал какую угодно причину отказа, но никак не неправильное заполнение раздела 6 заявления 1-ПДВ!

Как заполнить форму № 1-ПДВ, если предприятие не имеет штатного бухгалтера

В поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» формы № 1-ПДВ «Реєстраційна заява платника податку на додану вартість» (далее — Регистрационное заявление) предусмотрена необходимость указывать сведения только об ответственном лице плательщика, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета. Таким лицом может быть главный бухгалтер, бухгалтер, руководитель и собственник предприятия.

Если ведение бухгалтерского учета на договорных началах осуществляет другое юридическое или физическое лицо, в поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» ставятся прочерки. В таком случае к Регистрационному заявлению следует приобщить копию документа, подтверждающего указанный факт.

С таким разъяснением из раздела 101.02 модуля БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ можно ознакомиться в системах ЛИГА:ЗАКОН.

Форма №1-ПДВ. Скачати бланк. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Для того, щоб зареєструватися платником податку на додану вартість, суб’єкт господарювання має відповідати критеріям визначення «особа» для цілей Розділу V Податкового кодексу «Податок на додану вартість». Особа може зареєструватися як в добровільному так і в обов’язковому порядку.

Обов’язкова реєстрація. Згідно пункту 181.1 Податкового кодексу у разі, якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис.грн., така особа зобов’язана зареєструватися платником податку на додану вартість. Виключенням з цього правила є платники єдиного податку, на яких не розповсюджується вимога обов’язкової реєстрації. Згідно пункту 183.2 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис.грн.

Добровільна реєстрація. Згідно пункту 182.1 Податкового кодексу у разі якщо обсягу оподатковуваних операцій 300 тис.грн. не досягнуто та особа провадить оподатковувані операції, вона може зареєструватися у добровільному порядку. Реєстраційна заява, відповідно до пункту 183.3 ПКУ, подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ.

Реєстрація платників єдиного податку. Згідно пункту 183.4 Податкового кодексу, у разі зміни ставки єдиного податку на ставку, яка передбачає реєстрацію платником податку на додану вартість, заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою №1-ПДВ затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів від 16.01.2014 № 26 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Качаємо форму нижче.

Звертаю увагу, що до прийняття змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, деякі реквізити заяви не заповнюються. Докладніше читайте у листі ДПСУ від 12.09.2012 №3208/0/71-12/18-3117.

Форма № 1-ПДВ: какие сведения указываются

В поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» формы № 1-ПДВ предусмотрена необходимость указывать сведения лишь об ответственном лице плательщика, на которого возложена обязанность ведения бухгалтерского учета на предприятии.

Таким лицом в соответствии с п. 4 ст. 8 раздела ІІІ Закона № 996 может быть главный бухгалтер, бухгалтер, руководитель и владелец предприятия.

Если ведение бухгалтерского учета на договорных началах осуществляет другое юридическое или физическое лицо, поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» прочеркивается. В таком случае к форме № 1-ПДВ «Реєстраційна заява платника податку на додану вартість» нужно приложить копию документа, который подтверждает данный факт.

Регистрация плательщиком НДС

Что изменилось в порядке регистрации плательщиков НДС?

Cущественные изменения в порядке регистрации НДС в Украине реализованы реализацией норм следующих нормативно-правовых актов:
— Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм» от 24.05.2012 года № 4834-VI;
— Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине» от 05.07.2012 года № 5083-VI;
— Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно урегулирования отдельных вопросов налогообложения» от 02.10.2012 г. № 5412-VI;
— Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации лиц как плательщиков налогов» от 5 сентября 2013 года № 443-VII;
— Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» от 5 сентября 2013 года № 441-VII относительно упрощения регистрации лиц как плательщиков налогов.

Указанные выше законы направлены в первую очередь на упрощение процедур регистрации плательщиков НДС, упорядочение регистрации плательщиками НДС пятой и шестой групп субъектов хозяйствования — единщиков, инвесторов (операторов) по соглашениям о распределении продукции и т. п.

1. Определение лиц для целей раздела V «Налог на добавленную стоимость» далее — НКУ согласно пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 НКУ.

2. Возможность регистрации плательщиком НДС без наличия налогооблагаемых операций. Согласно п. 182.1 ст.182 НКУ в случае если лицо, которое в соответствии с пунктом 181.1 статьи 181 настоящего Кодекса не является плательщиком налога в связи с тем, что объемы налогооблагаемых операций отсутствуют или меньше установленной указанной статьей суммы, считает целесообразным добровольно зарегистрироваться как плательщик налога, такая регистрация осуществляется по его заявлению.

3. Возможность добровольной регистрации плательщиком НДС с момента государственной регистрации субъекта хозяйствования.

4. Отмена ограничения для добровольной регистрации лица плательщиком НДС и предоставление возможности регистрироваться плательщиком НДС любому лицу, осуществляющему налогооблагаемые операции и в соответствии с п. 181.1 ст. 181 раздела V НКУ не являющемуся плательщиком НДС в связи с тем, что объемы налогооблагаемых операций меньше суммы 300 тыс. грн. (п. 182.1 ст. 182 НКУ).

5. Добровольная регистрация инвестора (оператора) по соглашению о распределении продукции плательщиком НДС по заявлению (п. 337.3 ст. 337 НКУ).

6. Сокращение сроков регистрации (перерегистрации) плательщиков НДС в органах ГНС — с 10 до 5 рабочих дней (п. 183.9 ст. 183 НКУ).

7. Унификация сроков подачи плательщиками НДС заявлений для проведения перерегистрации — 10 рабочих дней вместо 20 календарных дней.
Согласно п. 183.15 ст. 183 НКУ, в случае изменения данных о налогоплательщике, касающиеся налогового номера и / или наименования (фамилии, имени и отчества), и / или местонахождения (местожительства) налогоплательщика, а также установления расхождений или ошибок в записях реестра налогоплательщиков налогоплательщик подает в соответствии с пунктом 183.7 настоящей статьи заявление в течение 10 рабочих дней, следующих за днем, когда изменились данные о налогоплательщике или возникли другие основания для перерегистрации.

8. Упрощение процедуры регистрации плательщиками НДС для плательщиков единого налога вследствие исключения пп. «г» пп. 4 п. 298.8 ст. 298 НКУ.
Согласно этому подпункту ставка единого налога, определенная для третьей и четвертой групп и предусматривающая уплату НДС, могла быть избрана лишь плательщиком единого налога со ставкой, предусматривающей включение НДС в состав единого налога, в случае поставки им услуг (работ) плательщикам НДС и если объем такой поставки за последние 12 календарных месяцев совокупно превышает объем, определенный п. 181.1 ст. 181 НКУ.

На сегодняшний день, Приказом № 26 предусмотрена возможность самостоятельного (добровольного) перехода плательщика единого налога любой группы (первой — шестой) на уплату единого налога по ставке, предусматривающей уплату НДС, при условии соблюдения требований, установленных Налоговым кодексом для избранной группы (пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 НКУ).

Кроме того, изменениями к Приказу № 26 установлено, что не может быть зарегистрировано плательщиком НДС физическое лицо — предприниматель, осуществляющее деятельность по производству, поставке, продаже (реализации) ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней. Такое лицо имеет право избрать ставку единого налога, предусматривающую включение НДС в состав единого налога (абзац восьмой п. 293.3 ст. 293 НКУ).

9. Определение на законодательном уровне даты аннулирования регистрации плательщика НДС (п. 184.2 ст. 184 НКУ).

Согласно Приказа № 26 аннулирование регистрации осуществляется на дату:
— подачи заявления налогоплательщиком или принятия решения контролирующим органом об аннулировании регистрации ;
— указанную в судебном решении ;
— прекращения действия договора о совместной деятельности , договора управления имуществом , соглашения о разделе продукции или окончания срока , на который образовано лицо , зарегистрированное как плательщик налога;
-предшествующего дню утраты лицом статуса плательщика налога на добавленную стоимость .
При этом датой аннулирования регистрации плательщика налога определяется дата, наступившая раньше.

10. Исключение основания для аннулирования регистрации плательщиком НДС, определенного в пп. «и» п. 184.1 ст. 184 НКУ (основания, если объем поставки товаров/услуг плательщиками НДС, зарегистрированными добровольно, другим плательщикам НДС за последние 12 календарных месяцев совокупно составляет меньше 50% общего объема поставок).

Кроме того, по результатам анализа практики применения Приказа № 26 некоторые его нормы уточнены (дополнены), урегулированы отдельные вопросы регистрации и инициирован ряд нововведений.

11. Электронный сервис.

С целью упрощения процедуры регистрации плательщиков НДС Приказом № 26 предусмотрен электронный сервис подачи регистрационного заявления плательщика НДС в электронном виде.
Лица, включенные в систему представления налоговых документов в электронном виде, могут подавать регистрационные заявления средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований следующих нормативных актов:
— Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» от 22 мая 2003 года № 851-IV;
— Закона Украины «Об электронной цифровой подписи» от 22 мая 2003 года № 852-IV.
Подача регистрационного заявления в электронной форме осуществляется по правилам, установленным для подготовки и представления налоговых документов в электронном виде средствами телекоммуникационной связи и формата (стандарта) электронного документа отчетности налогоплательщиков. Правила, порядок и сроки рассмотрения налоговыми органами регистрационных заявлений, представленных в электронном виде, такие же, как и для регистрационных заявлений, поданных в бумажном виде.
Кроме того, лицам, представляющим в органы ГНС налоговые декларации и другую отчетность в электронной форме, предоставлена возможность направлять запросы в реестр плательщиков НДС относительно подтверждения достоверности регистрационных данных своих продавцов или покупателей путем предоставления списков реквизитов по каждому контрагенту. В файле-ответе относительно каждого объекта запроса (контрагента) будет предоставляться один из признаков о том, что в реестре плательщиков НДС с указанной совокупностью реквизитов:
-имеется запись в перечне зарегистрированных плательщиков НДС;
-имеется запись в перечне аннулирования регистрации плательщиков НДС;
-отсутствует запись в перечнях зарегистрированных плательщиков НДС и аннулированных регистраций плательщиков НДС.

12. Обжалование решений органов ГНС об аннулировании регистрации плательщиков НДС.
Приказом № 26 усовершенствована процедура обжалования решений органов ГНС об аннулировании регистрации плательщиков НДС и упрощена процедура отмены аннулирования регистрации по результатам административного или судебного обжалования таких решений. Так, решение об аннулировании регистрации плательщика НДС по инициативе налогового органа может быть отменено органом ГНС высшего уровня при проведении процедуры его административного обжалования и в других случаях при установлении несоответствия такого решения актам законодательства, а также при отмене судебных решений или записей в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, на основании которых были приняты решения об аннулировании регистрации.
Вместе с тем Приказом № 26 установлена процедура исправления возможных ошибок, допущенных в решениях. Налоговый орган, который принял решение об аннулировании регистрации плательщика НДС по собственной инициативе, по заявлению лица, регистрация которого аннулирована, или на основании уведомления третьих лиц, сможет исправить допущенные в решении об аннулировании регистрации описки или ошибки, не изменяя при этом оснований принятия такого решения. Такие изменения вносятся путем принятия дополнительного решения об исправлении описок (ошибок) в решении об аннулировании регистрации плательщика НДС.
Также Приказом № 26 уточнен порядок отмены аннулирования регистрации лица, которое на момент такой отмены зарегистрировано плательщиком единого налога по ставке, предусматривающей включение НДС в состав единого налога (без регистрации плательщиком НДС). Если на дату отмены решения об аннулировании регистрации лицо зарегистрировано плательщиком единого налога, условие уплаты которого не предусматривает уплаты НДС, то отмена аннулирования регистрации проводится без перерегистрации с одновременным аннулированием регистрации плательщика НДС в соответствии с пп. «в» п. 184.1 ст. 184 НКУ. Аннулирование регистрации проводится по заявлению об аннулировании регистрации плательщика НДС или по решению органа ГНС с даты, предшествующей дню перехода лица к применению соответствующей ставки единого налога. При этом дата регистрации плательщиком НДС не изменяется, дата аннулирования регистрации изменяется на дату, предшествующую дню перехода лица к соответствующей ставке единого налога, причина аннулирования изменяется в соответствии с пп. «в» п. 184.1 ст. 184 НКУ.

13. Регистрация сельскохозяйственных предприятий плательщиками НДС и их переход на специальный режим налогообложения.
Приказом № 26 урегулирован порядок регистрации сельскохозяйственных предприятий плательщиками НДС и их переход на специальный режим налогообложения в случаях, если предприятие достигает объема налогооблагаемых операций, определенного в ст. 181 НКУ (300 тыс. грн.).
Так, если месяцу, в котором подается заявление по форме № 1-РС (бланк форма 1 PC), предшествует месяц, в котором сельскохозяйственным предприятием, не зарегистрированным плательщиком НДС, впервые достигнут объем налогооблагаемых операций, определенный в ст. 181 НКУ, такое предприятие сначала регистрируется плательщиком НДС на общих условиях, после чего переходит на применение специального режима налогообложения.

14. Обжалование и отмена аннулирования регистрации плательщика НДС — субъекта специального режима налогообложения.
Вместе с тем Приказом № 26 урегулированы вопросы обжалования и отмены аннулирования регистрации плательщика НДС — субъекта специального режима налогообложения. Обжалование решения органа ГНС об аннулировании регистрации плательщика НДС, зарегистрированного субъектом специального режима налогообложения, и/или решения об аннулировании регистрации и исключения из реестра субъектов специального режима налогообложения осуществляется по процедурам, определенным п. 5.10 Положения № 26.

15. Регистрационное заявление плательщика НДС по форме № 1-ПДВ.
Для дальнейшего упрощения процедуры регистрации плательщиков НДС в новой редакции изложено регистрационное заявление плательщика НДС по форме № 1-ПДВ (бланк форма 1-ПДВ). В частности, в регистрационном заявлении исключены абзацы четвертый и пятый раздела 7 (относительно объема поставки товаров/услуг другим плательщикам НДС), разделы 8 и 9 (относительно данных об уставном капитале и балансовой стоимости активов лица), а также приложение 2 (относительно сведений об учредителях), вследствие чего заявление сократилось до двух страниц. Вместе с тем в новой редакции изложено заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС по форме № 3-ПДВ (приложение 3 к Приказу № 26).

16. Какие документы необходимо подавать вместе с регистрационным заявлением по форме № 1-ПДВ.

Кроме регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость по форме N 1-НДС, которую субъект хозяйствования подает в налоговый орган в соответствии с нормами Приказа № 26, инспекторы на местах требуют дополнительные документы, которые подтверждают то, что субъект хозяйствования действительно осуществляет налогоооблагаемые операции.

Действующим законодательством не определен четкий перечень документов, которыми должно подтверждаться наличие налогооблагаемых операций, но на практике налоговые органы требуют следующие докуметы:
— Договора на осуществление налогооблагаемых операций;
— Акты оказанных услуг (выполненных работ) и (или) накладные на реализацию ТМЦ, подтверждающие реальное выполнение таких налогооблагаемых операций;
— Оригиналы банковских выписок с подтверждением факта расчета по результатам таких налогооблагаемых операций.

Заказать необходимую юридическую услугу: «НДС регистрация», «Зарегистрироваться плательщиком НДС Кропивницкий», «Добровольная регистрация плательщиком НДС», «Обязательная регистрация плательщиком НДС», «Заявление плательщика НДС», Вы можете обратившись по телефонам: (067) 302-1-455, (099) 011-0-113 или по адресу юридической компании «Укрзакон»: г. Кропивницкий, ул. Карла Маркса, 84 ( Большая Перспективная, 84).

Заявление по форме no 1-пдв